ĐẶT PHÒNG

  • Ngày đến:
  • Ngày đi:
  • Loại phòng:
  • Số người lớn:
  • Số trẻ em:
  • Số phòng đặt:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Flag Counter

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng:


Khi sử dụng website của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa - Khách sạn Đường sắt Đà Lạt (gọi tắt là KSĐS Đà Lạt), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. KSĐS Đà Lạt có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách và qui định chung" tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo với bất cứ khách hàng nào.

2. Tính chất của thông tin hiển thị:


Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin về mọi hoạt động SXKD của công ty cũng như giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ mà các chi nhánh trực thuộc KSĐS Đà Lạt đang kinh doanh. Đồng thời cung cấp một vài thông tin chuyên ngành liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng được trích dẫn từ các website khác được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin:


Vui lòng xem Chính sách bảo mật thông tin người sử dụng website.

4. Liên kết đến website khác:

Website cung cấp một số liên kết tới website hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. KSĐS Đà Lạt không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. KSĐS Đà Lạt từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Liên kết từ website khác:


KSĐS Đà Lạt không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của website mà chưa có sự đồng ý của KSĐS Đà Lạt.

6. Miễn trừ trách nhiệm:

KSĐS Đà Lạt từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng KSĐS Đà Lạt, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:
(1) Sử dụng các thông tin trên website này;
(2) các truy cập kết nối từ website này;
(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của KSĐS Đà Lạt (nếu có).
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ:

Mọi nội dung xếp đặt, hiển thị trên website đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của KSĐS Đà Lạt và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho KSĐS Đà Lạt và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:
(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
(2) các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc hoặc có sự đồng ý của KSĐS Đà Lạt.

8. Điều chỉnh và sửa đổi nội dung website:

KSĐS Đà Lạt bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của website này vào bất cứ thời điểm nào.


9. Thông tin liên hệ:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HOẢ XA - KHÁCH SẠN ĐƯỜNG SẮT ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 01 Quang Trung, phường 9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822 667 - Fax: (0263) 3811 299
Email: ksdsdalat@gmail.com
Website: www.KSĐS Đà Lạt.com.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • (0263) 3822 667
  • 0907415776

QUẢNG CÁO